01.03 2022

Kas Teie ettevõtte IT-süsteemide turvalisus on tagatud?

KPMG poolt läbiviidud uuringud näitavad, et ca 80% ettevõtetele valmistab IT- ja tehnoloogiaalane süsteemide jätkusuutlikkus ja turvalisus jätkuvalt väljakutseid ning ettevõtete haavatavuse tase on kõrge.

„Samas ettevõtete juhtide seas läbiviidud uuringute kohaselt hindavad juhid ise, et ettevõtte infosüsteemidega on kõik korras. Kuid sageli ei teata, et infosüsteemide turvalisuse hindamiseks on vajalik teostada IT auditeid ja läbistusteste. Samuti kui IT-teenuste haldus on ära antud kolmandatele osapooltele ning infrastruktuurist suur osa paigutatud pilve, ei tähenda see, et teenuse omanik ei peaks mõtlema teenuse turvalisuse peale. Meie praktika näitab, et turvalisus ei ole sugugi sellisel tasemel, nagu lepingupartnerite abi kasutav klient seda eeldab ning teenuse turvalisuse eest vastutab lõplikult ikkagi teenuse omanik,“ toob välja KPMG Baltics küberturvalise valdkonna ekspert Igmar Ilves. Samuti näitavad globaalsed uuringud, et enamik organisatsioonidest on siiani alainvesteerinud IT-turvalisuse valdkonda, mis omakorda loob hea pinnase küberkurjategijatele ning muudab ettevõtte infosüsteemid lihtsalt rünnatavaks.


Oleme selliste olukordade vältimiseks ja minimeerimiseks välja töötanud ettevõtetele infoturbe ja küberturvalisuse küpsustaseme hindamise (Cyber Maturity Assessment CMA ) teenuse, mis pakub suurt väärtust igale ettevõttele:

Infoturbe ja küberturvalisuse küpsustaseme hindamine annab ulatusliku ülevaate, milline on organisatsiooni infovarade kaitsmise ja küberohtudele reageerimise võimekus (sh. pöörame tähelepanu töötajatele, tehnoloogiatele, protsessidele);

  • Kõrge KPMG kvaliteet – teenust viivad läbi parimatest parimad; kaasame CMA käigus kogutud vastuste analüüsimisel valdkonna parimaid spetsialiste Eestis ja Põhjamaades.
  • Teenuse lai käsitlusala infoturvalisuse teemade hindamisel alates küberturvalisusest lõpetades füüsilise turvalisusega;
  • Läbiviimise kiirus – teenus põhineb 2-tunnisel intervjuul, mistõttu ei võta see sama kaua aega nagu klassikalised IT auditid (mis võivad kesta nädalaid ja isegi kuid);
  • Taskukohasus kõigile klientidele, kuid eeskätt nendele, kes ei suuda endale lubada klassikaliste IT auditite läbiviimist;
  • Hea kontroll-funktsioon ettevõtetele, kes reeglina arvavad, et nende infoturbealane olukord on parem, kui see tegelikult on.

Küpsustaseme hindamine võimaldab planeerida oluliselt paremini IT-valdkonna investeeringuid ja edasisi samme ettevõtte kitsaskohtade leevendamiseks ning parema turvalisuse tagamiseks. Samuti välistada infoturbega seonduvad ebameeldivad ning ootamatud üllatused.


Igmar Ilves
Senior Cyber Security Advisor
KPMG Baltics OÜ

Mihkel Kukk
Küberturvalisuse teenuste juht
KPMG Baltics OÜ

Bolstering Cyber Resilience with High-Quality Red Teaming

The escalating complexity and frequency of cyberattacks pose a critical risk to the stability of ..

KPMG recognized as a Leader in Cybersecurity Consulting Services in Europe

According to The Forrester Wave: Cybersecurity Consulting Services in Europe, Q1 2024.

We are exc..

KPMG: artificial intelligence cannot replace a doctor

Mihkel Kukk, Head of Cyber Security Services at KPMG, says that artificial intelligence cannot rep..

State funding to improve the cyber security of companies

The joint organisation of Enterprise Estonia and KredEx, together with the State Information Syste..

The most cost-effective way to identify information security and cyber security vulnerabilities is through cyber maturity assessment

The most cost-effective way for companies and other organisations to identify their cyber security..

Information security can only be ensured at a high level of quality under the leadership of a competent Chief Information Security Officer

Why is information security important and what is its main purpose in the context of a company’s b..

Provide a safe and sustainable business environment for your company! We will help you build a resilient and reliable digital world, even in the face of changing threats.

KPMG Baltics OÜ

+372 626 8700
itaudit@kpmg.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Estonia
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Küberkaitse KPMG Global Privacy Policy
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.
Email again:

HR assessment 

HR assessment focuses on mapping the skills and increasing the competencies of the weakest link in cyber security: the users, the employees.

Email again:

Threat assessment

Threat assessment is a tactical and technical service that allows a company to get a quick overview of external threats.

Email again:

Maturity assessment

Maturity assessment helps plan IT investments and design further steps to mitigate vulnerabilities and ensure better security.

Email again: