11.10 2022

Riigiteenustes sekkuvad 2030. aastaks mängu robotid

Digitaliseerimine murrab üha jõulisemalt avalikku sektorisse, mida seisab lähiaastatel silmitsi suurete muutustega. Aastaks 2030 on maailmas oodata paljude riigiteenuste automatiseerimist, kus mängivad keskset rolli virtuaalsed ja tehisintellektil põhinevad platvormid ning riigiga asjaajamine muutub detsentraliseeritumaks, näitab KPMG poolt 24 riigis digitaliseerimise tippekspertide abil koostatud raport Voices on 2030.

KPMG partneri ja tehnoloogiavaldkonna juhi Tarmo Toigeri sõnul esindab raport eriti Eestis realistlikuna paistvat tulevikuvaadet, et kuidas peaks avalikud teenused 2030. aastal toimima. „Jätkuv digitaliseerimine ja robotite esiletõus on tõsiasi, mis tähendab, et masinate kasvav kognitiivne võimekus muudab sujuvamaks kodanike ja riigi suhtlemise. Näiteks kui kodanik märkab hommikul tööle minnes löökauku, siis piisab sellest, et ta loeb nähtu telefonile ette ning järgmisel päeval on auk parandatud. See on võimalik, kuna telefon muudab kõne tekstiks, vastav info koos täpse asukohaga läheb vastavale ametkonnale, kes edastab töökäsu ning asi saab korda,“ tõi Toiger näite intuitiivsetest riigiteenustest.

Web 3.0 ning metaversumi võidukäik nõuab riigilt samas oma teenusemudelite ümbermõtestamist, kuna võimalusi kodanike teenindamiseks tuleb juurde. Seoses info detsentraliseerimisega kasvab üksikisikute võim, kes kasutavad Web 3.0 pakutavaid eeliseid.

Toiger lisas, et ekspertide arvates omandab 2030. aastaks täiesti uue tähenduse AI abil programmeerimine ja avaandmete kataloogid, mis võimaldavad sisuliselt igaühel luua intuitiivsete tööriistade abil uusi või kohandatud äppe. See avaldub ka riigi paindlikkuses tulla välja oma ja odavamate lahendustega. „Suurt mõju avaldab tehnoloogia säästliku arengu valdkonnale, sest Web 3.0 ja IoT (asjade internet) lai levik lubab efektiivselt mõõta inimtegevuse ühiskondlikku ja keskkonnamõju, mis omakorda aitab teha jätkusuutlikumaid investeerimisotsuseid,“ märkis Toiger.

Eestist raportisse sisendi andnud endine Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) direktor Katrin Reinhold rõhutas, et aastaks 2030 on riigivalitsemine oma loomult koostööle suunatud. Reinholdi arvates on selleks ajaks loodud teenusepakkujaid ja tehnoloogiaid koondav platvorm, mida riik haldab ning kuhu kodanikel on juurdepääs. „Tehnoloogiaettevõtted pakuvad sellel platvormil avalikke teenuseid ning kodanikud annavad loa oma andmete kasutamiseks siis kui neid on teenuse tarbimiseks vaja. Riigi roll on lahendusi kontrollida ja tagada andmete turvalisust,“ märkis Reinhold, kes tõi esile Eestis loodud X-tee kui eesrindlikku detsentraliseeritud lahenduse.

Reinholdi arvates on riigiteenused 2030. aastaks väga interaktiivsed ja kasutajasõbralikud. „Näiteks kui inimene sattus liiklusõnnetusse, siis on sotsiaalministeeriumi haldusalast  võimalik jõuda vajalike tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenusteni. Vajadusel on inimesel võimalik saada ümberõpet või täiendavat koolitust, kui on oldud pikalt tööturult eemal või on vajalik töökoha vahetus. Inimesel on võimalus tutvuda veebis kõigi teenusepakkujatega ning valida endale sobivaim lahendus erinevate parameetrite põhjal, olgu nendeks siis hind, teenuse kodukoha lähedus või teiste kasutajate hinnangud. Inimene saab anda loa, et tema andmed saaksid liikuda ökosüsteemis erinevate valdkondade ja teenuste vahel“ näitlikustas Reinhold.

Raporti koostamisel osales 24 maailma riiki, Euroopast lisaks Eestile veel Saksamaa, Taani ja Ühendkuningriik.

KPMG raportiga saab tutvuda SIIN


Tarmo Toiger
Partner, juhtimisnõustamise ja tehnoloogia valdkonna juht
KPMG Baltics OÜ


Bolstering Cyber Resilience with High-Quality Red Teaming

The escalating complexity and frequency of cyberattacks pose a critical risk to the stability of ..

KPMG recognized as a Leader in Cybersecurity Consulting Services in Europe

According to The Forrester Wave: Cybersecurity Consulting Services in Europe, Q1 2024.

We are exc..

KPMG: artificial intelligence cannot replace a doctor

Mihkel Kukk, Head of Cyber Security Services at KPMG, says that artificial intelligence cannot rep..

State funding to improve the cyber security of companies

The joint organisation of Enterprise Estonia and KredEx, together with the State Information Syste..

The most cost-effective way to identify information security and cyber security vulnerabilities is through cyber maturity assessment

The most cost-effective way for companies and other organisations to identify their cyber security..

Information security can only be ensured at a high level of quality under the leadership of a competent Chief Information Security Officer

Why is information security important and what is its main purpose in the context of a company’s b..

Provide a safe and sustainable business environment for your company! We will help you build a resilient and reliable digital world, even in the face of changing threats.

KPMG Baltics OÜ

+372 626 8700
itaudit@kpmg.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Estonia
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Küberkaitse KPMG Global Privacy Policy
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.
Email again:

HR assessment 

HR assessment focuses on mapping the skills and increasing the competencies of the weakest link in cyber security: the users, the employees.

Email again:

Threat assessment

Threat assessment is a tactical and technical service that allows a company to get a quick overview of external threats.

Email again:

Maturity assessment

Maturity assessment helps plan IT investments and design further steps to mitigate vulnerabilities and ensure better security.

Email again: